Proiectul „DOTAREA INTREPRINDERII DE ECONOMIE SOCIALA DE INSERTIE ANDARIANA SRL, CU UTILAJE SI ECHIPAMENTE DE CONSTRUCTII”, cod MySMIS 151819, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către SC ANDARIANA SRL și are o valoare totală de 1.199.498,67 lei, din care 950.299,04 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 18.11.2021 – 30.11.2022.
Obiectivul proiectului este creearea de locuri de munca destinate persoanelor aflate in risc de saraciesi excluziune sociala din ZUM si ZF a Mun. Sacele, prin cresterea capacitatii de prestare a lucrarilor de pregatire a terenului de catre societate, in vederea sprijinirii populatiei, pentru depasirea pragului de saracie si excluziune sociala.
La nivelul teritoriului GAL Garcini, impactul proiectului este unul pozitiv, atat datorita celor doua locuri de munca nou ceeate, destinate persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala, persoane carora li se asigura formarea profesionala necesara, cat si celor trei utilaje noi, de constructii achizitionate.

ANDARIANA SRL
Date de contact beneficiar:
Adresa sediu social: Mun. Brasov, Str. Tampei nr.1, Bl. E9C, Et. 3, Ap.15, Cam 1, jud. Brasov
Adresa punct de lucru: Mun. Sacele, Str. Subobrej nr.16, jud. Brasov
Telefon: 0756267641
E-mail: d_stupu@hotmail.com
www.regio-adrcentru.ro