SC ANDARIANA SRL este autorizata de catre MAI - IGPR pentru:

PROIECTARE, INSTALARE, MODIFICARE SAU INTRETINERE A COMPONENTELOR SAU SISTEMELOR DE ALARMARE IMPOTRIVA EFRACTIEI

Pe teritoriul României, activitatea de pază, protecție și monitorizare a sistemelor de supraveghere și alarmare împotriva efracției este reglementată de următoarele acte normative:
 • Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu completările și modificările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
 • Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor din 11.04.2012.

Montarea sistemelor de supraveghere video (CCTV)

Evident, nu vom vorbi despre montarea camerelor de supraveghere la curte, ci despre montarea sistemelor legate de afaceri, pentru care sunt necesare și informările de supraveghere video GDPR. Instalarea și punerea în funcțiune a sistemelor de supraveghere video se realizează în conformitate cu analiza de risc și proiectul de supraveghere existent.

Proiectul de supraveghere 

Adoptarea măsurilor de securitate prevăzute în proiectului sistemului de alarmare împotriva efracției (care include și sistemul de supraveghere video) se realizează în baza Analizei de risc la securitate fizic.

Conform art. 70 din Norme metodologice din 11 aprilie 2012 de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, proiectele sistemelor de alarmare sunt elaborate de personalul tehnic al societăților specializate în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracției, cu competențe profesionale specifice, cu respectarea cerințelor din prezentele norme metodologice și a normativelor tehnice specifice.

Proiectul sistemelor de alarmare trebuie să fie elaborat de o societate care deține licența de funcționare eliberată de inspectoratul de poliție județean competent sau la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.

În vederea identificării unei societăți specializate în sisteme de alarmare, se va consulta „Evidența SC Sisteme Alarmă”, disponibilă pe site-ul Poliției Române.

Proiectul sistemelor de alarmare va fi realizat cu respectarea următoarelor standarde: 

 • SR CEI 839-1-23;
 • Familia de standarde SR EN 50131. Sisteme de alarmă. Sisteme de alarma împotriva efracției și jafului armat;
 • Familia de standarde SR EN 50132. Sisteme de alarmă. Sisteme de supraveghere TVCI care se utilizează în aplicațiile de securitate;
 • Familia de standarde SR EN 50133. Sisteme de alarmă. Sisteme de control al accesului pentru utilizare în aplicații de securitate.

Instalarea sistemului

Se realizează de către societăți autorizate de IGPR (licențiate) pentru activități de instalare, întreținere sisteme tehnice de alarmare împotriva efracției.

Procurarea materialelor 

Echipamentele și materialele utilizate trebuie să respecte standardele europene și naționale de profil, respectiv:

 • SR EN 50130 – Cerințe generale pentru sistemele de alarmă;
 • SR EN 50131 – Sisteme de alarmare împotriva efracției utilizate în aplicațiile de securitate;
 • SR EN 50132 – Sisteme de supraveghere TVCI,
 • SR EN 50136 – Sisteme și echipamente de transmitere a alarmei,
 • SR EN 1143-1 – Unități de depozitare de securitate.

Adoptarea unor măsuri de securitate, tehnice și organizatorice

Se recomandă adoptarea măsurilor de securitate, tehnice și organizatorice, adecvate pentru protejarea datelor personale colectate prin intermediul sistemului de supraveghere video, după cum urmează;

 • Securizarea datelor în stare de repaus și în tranzit;
 • Restricționarea accesului și stabilirea drepturilor de acces pe nivele (ex vizualizare, ștergere etc.);
 • Revizuirea periodică a drepturilor de acces la înregistrările sistemului și implicit modificarea periodică a parolelor de acces;
 • Evaluarea necesității și a proporționalității accesului continuu, de la distanță, la înregistrări;
 • Elaborarea de politici adecvate privind protecția datelor prelucrate prin intermediul sistemului CCTV;
 • Instruirea periodică a personalului cu acces la sistemul CCTV cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și aplicarea dispozițiilor de confidențialitate care să vizeze în mod expres accesul la sistemul CCTV;
 • Verificarea periodică a retenției datelor, astfel încât să se asigure stocarea în intervalul de 20-30 de zile;
 • Realizarea un audit periodic (cel puțin la 12 luni), privind măsurile tehnice și organizatorice aplicate, pentru a vedea dacă acestea mai corespund conceptului de state of art impus de Regulamentul 679/2016.

Mentenanța sistemelor video

Pentru mentenanța sistemelor video va fi necesară:

 • Auditarea inițială și periodică a terților (ex. furnizorul de servicii de mentenanță a sistemelor tehnice de alarmare) privind gradul de conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016;
 • Identificarea/încheierea acordului privind prelucrarea datelor cu compania care asigură mentenanța sistemelor tehnice de alarmare.

Sancțiuni aplicabile nerespectării prevederilor GDPR privind sistemele de supraveghere video

Principiile GDPR pot fi încălcate prin foarte multe moduri din cauza sistemelor de supraveghere video. Iată doar câteva exemple care să te ajute să-ți faci o idee mai exactă despre ce riști.

Verificarile periodice in domeniul PSI pot constitui obiective de control ale institutiilor abilitate ale statului, cum ar fi : 

 • Inspectoratul Teritorial de Munca;
 • Protectia Consumatorului;
 • Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta.