SC ANDARIANA SRL este autorizata de catre I.G.S.U. - C.N.S.I.P.C. pentru

INSTALAREA SI INTRETINEREA SISTEMELOR SI INSTALATIILOR DE SEMNALIZARE, ALARMARE SI ALERTARE IN CAZ DE INCENDIU

AUTORIZATIE SERIA B NR.0618 DIN 2021 SI PROIECTARE A SISTEMELOR SI INSTALATIILOR DE SEMNALIZARE, ALARMARE SI ALERTARE IN CAZ DE INCENDIU; AUTORIZATIE SERIA B NR.2994 DIN 2023.

Pentru a te proteja impotriva incendiilor nu este suficient doar sa-ti instalezi un sistem de detectie, semnalizare si alertare in caz de incendiu. Este absolut necesar sa ai grija sa mentii in stare de functionare acel sistem.

Pentru a asigura functionarea continua si corecta, sistemul sau instalatia de detectare trebuie VERIFICATA si INTRETINUTA PERIODIC.

Intretinerea sistemului se face in baza unui contract de abonament service,  ce prevede periodicitatea (lunara, trimestriala, semestriala) verificarilor necesare. Proprietarul sau utilizatorul cladirii deservite de sistemul de semnalizare, este responsabil de asigurarea permanenta a unui REGISTRU DE EVIDENTA a interventiilor la sistem si inregistrarea tuturor evenimentelor care afecteaza sau au ca sursa instalatia.

PLANURI DE VERIFICARE

Un exemplu de plan de verificare periodica a instalatiei Conform Normativ P 118-3 – 2015:

Prin „verificarea zilnica” se controleaza daca:
– fiecare echipament de control si semnalizare indica conditia de repaus, daca exista abateri de la conditia de repaus acestea sunt înregistrate si comunicate furnizorului de servicii de întretinere;
– fiecare alarma înregistrata din ziua precedenta a fost tratata în mod corespunzator;
– IDSAI a fost restabilita corespunzator dupa deranjament, testare sau suspendare a alarmei sonore.

Prin „verificarea lunara” se controleaza daca:
– grupul electrogen (sursa de rezerva) porneste în timp;
– nivelul combustibilului este corespunzator, completându-se daca este necesar;
– consumabilele imprimantelor din cadrul sistemului sunt adecvate;
– indicatoarele optice si sonore ale ECS sunt functionale, iar în cazul aparitiei unui defect acesta este înregistrat.

Prin „verificarea trimestriala” se controleaza daca:
– sunt analizate toate înregistrarile din registrul jurnal si sunt luate masurile corective necesare pentru aduce sistemul în stare corecta de functionare;
– se actioneaza cel putin un detector sau declansator manual de alarma în fiecare zona, pentru a testa daca echipamentul de control si semnalizare primeste si afiseaza semnalul corect, porneste alarma sonora si actioneaza oricare alta indicatie sau dispozitiv suplimentare;
– sunt verificate functiile de monitorizare a deranjamentelor ale echipamentului de control si semnalizare;
– sunt verificate functiile de retinere sau eliberare ale usilor din cadrul sistemului;
– acolo unde este permis, actionarea liniei de comunicare catre brigada de  pompieri sau dispeceratul de monitorizare;
– sunt efectuate toate testele si verificarile specificate de producator, furnizor sau executant;
– este analizata orice modificare structurala sau de destinatie care poate afecta cerintele privind amplasarea detectoarelor, declansatoarelor manuale de alarmare si sirenelor de alarmare.

Prin „verificarea anuala” se controleaza daca:
– au fost efectuate rutinele de verificare zilnice, lunare, trimestriale;
– a fost verificat fiecare detector privind functionarea corecta în conformitate cu recomandarile producatorului;
– echipamentul de control si semnalizare poate actiona fiecare dintre dispozitivele suplimentare;
– sunt inspectate vizual toate echipamentele si cablurile pentru a asigura ca sunt sigure, neafectate si protejate corespunzator;
– este analizata orice modificare structurala sau de destinatie care poate afecta cerintele privind amplasarea detectoarelor, declansatoarelor manuale de alarmare si sirenelor de alarmare;
– sunt examinate si testate bateriile.